Abstrakty

Na této stránce jsou uvedeny informace o abstraktech pro rok 2020, znovuspuštění příjmu abstraktů pro rok 2021 proběhne 4. 1. 2021.

Termín pro zaslání abstraktů k instruktážním kurzům

do 31. 1. 2020

Termín pro zaslání abstraktů k přednáškám a e-posterům (lékařská sekce)

do 15. 3. 2020

Termín pro zaslání abstraktů k přednáškám a e-posterům (nelékařská sekce)

do 31. 3. 2020


Způsob zaslání

Abstrakty je možné vkládat pouze tímto on-line formulářem

Pro vložení abstraktů je možné použít pouze tento on-line formulář


Pokyny k zaslání abstraktu

 • Všechny abstrakty musí být zaslány v českém/slovenském nebo anglickém jazyce. Upozorňujeme však, že jazyk abstraktu se musí shodovat s jazykem prezentace.
 • Žádáme autory o dodržení struktury abstraktu: cíle, metody, výsledky, závěr, literatura a případně podpora projektu.
 • Standardní zkratky nepotřebují vysvětlení. Jinak musí být zkratky definovány v závorkách při prvním použití v textu.
 • Autoři odpovídají za obsahovou i formální stránku svého příspěvku.
 • Pro nelékařskou sekci není potřeba ve formuláři vyplňovat text abstraktu, ale postačí jen název, autoři, pracoviště, kontakt.
 • Po odeslání abstraktu bude zasláno automaticky vygenerované potvrzení na e-mailovou adresu prezentujícího autora. Pokud ho během hodiny po odeslání abstraktu neobdržíte (a nebude ani ve složce se spamem), kontaktujte nás prosím na e-mailo­vé adrese info@on-line-form.eu.
 • Pokud byste potřebovali upravit již zaslaný abstrakt, neposílejte ho prosím znovu přes formulář, ale kontaktujte nás na výše uvedené e-mailové adrese.


Vyrozumění o přijetí abstraktu a formě prezentace

 • Autoři budou o přijetí/nepřijetí instruktážního kurzu vyrozuměni nejpozději do 20. 2. 2020 a o přijetí/nepřijetí přednášky či e-posteru nejpozději do 31. 3. 2020 ​emailem. Autoři abstraktů NLZP budou vyrozuměni nejpozději do 14. 4. 2020.
 • Prezentující autor se zavazuje zúčastnit se kongresu a prezentovat abstrakt v sekci a čase, který bude určen vědeckým výborem kongresu.
 • Přednášející, kteří budou vyrozuměni o přijetí přednášky v rámci volných sdělení, zdvořile žádáme o dodržení délky 8 minut, v rámci instruktážních kurzů 50 minut.
 • Vědecký výbor kongresu ocení nejlepší abstrakty volných sdělení a nejlepší e-postery.
© 2019–2020 GUARANT International spol. s r. o.