COVID-19 ochranná opatření

Žádáme účastníky, aby si přinesli vlastní ochranné prostředky, jelikož nařízení vlády zakazuje pohyb a pobyt osob bez ochranných prostředků dýchacích cest na hromadných akcích.

Účastníci kongresu jsou povinni splnit jednu z následujících podmínek:

  • doložit negativní RT-PCR test starý nejvýše 7 dní
  • doložit negativní POC (tzv. antigenní) test starý nejvýše 72 hodin
  • absolvovat samotest na místě a prokázat se negativním výsledkem (testy na registraci neposkytujeme)
  • doložit prodělání laboratorně potvrzeného onemocnění COVID-19 v době ne delší než 180 dnů přede dnem konání kongresu
  • aplikaci očkování proti covid-19, přičemž od poslední dávky vakcíny (druhé u dvoudávkových vakcín, první u jednodávkových vakcín), musí uplynout nejméně 14 dní.

Kontrola proběhne každý den před registrací. Pro urychlení odbavení si prosím nainstalujte aplikaci Tečka a nahrajte do ní certifikát, kterým se můžete vždy prokázat. Více na https://koronavirus.mzcr.cz/aplikace-tecka-ctecka/

Předem děkujeme za spolupráci a těšíme se na viděnou v Cubex Centru Praha.

 

© 2019–2021 GUARANT International spol. s r. o.