Instruktážní kurzy

Na jednotlivé instruktážní kurzy (IC) se můžete přihlásit v registračním formuláři (nejsou součástí registračního poplatku na ORL 2021). Vzhledem k jejich omezené kapacitě, doporučujeme registraci neodkládat.

PŘEDBĚŽNÝ PROGRAM

pátek 22. 10. 2021

14.00–14.50

INSTRUKTÁŽNÍ KURZY

IC 1: Parotidektomie – klasifikace, operační technika a management komplikací
Přednášející: Gál B. (FN u sv. Anny v Brně), Pár I. (Kroměřížská nemocnice)

IC 2: Výběr správného pacienta k septoplastice
Přednášející: Schalek P. (FNKV Praha), Fuksa J. (FNKV Praha)

IC 3: Současná diagnostika a léčba cholesteatomu pro ambulantního ORL lékaře
Přednášející: Chrobok V. (FN Hradec Králové)

IC 4: Hlasová rehabilitace u laryngektomovaných pacientů pomocí hlasových protézek
Přednášející: Brož M. (FN Olomouc), Beláková P. (FN Olomouc)

15.00–15.50

INSTRUKTÁŽNÍ KURZY

IC 5: Spánková endoskopie (DISE) – indikace, provedení, hodnocení a praxe
Přednášející: Betka Jar. (FN Motol Praha), Kalhous J. (Masarykova nemocnice Ústí nad Labem)

IC 6: Epistaxe
Přednášející: Knížek Z. (Pardubická nemocnice), Kešner A. (Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov), Matoušek P. (FN Ostrava)

IC 7: Sluch – co dnes víme o jeho vývoji a změnách s věkem
Přednášející: Syka J. (Ústav experimentální medicíny AV ČR)

IC 8: Praktický pohled na diagnostiku a léčbu zánětu zevního zvukovodu
Přednášející: Mejzlík J. (FN Hradec Králové)

 

sobota 23. 10. 2021

08.00–08.50

INSTRUKTÁŽNÍ KURZY

IC 9: Ventilační přetlaková terapie OSA od A do Z
Přednášející: Kraus J. (FTN Praha), Haasová T. (Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov)

IC 10: Pokročilá endonazální chirurgie – chirurgie hypofýzy
Přednášející: Svoboda M. (Nemocnice České Budějovice)

IC 11: Nové možnosti vyšetření sluchu a jejich přínos pro diagnostiku sluchových vad
Přednášející: Profant O. (FNKV Praha)

IC 12: Peroperační neuromonitoring v chirurgii hlavy a krku
Přednášející: Astl J. (ÚVN Praha), Chovanec M. (FNKV Praha)

17.10–18.00

INSTRUKTÁŽNÍ KURZY

IC 13: Chirurgie podčelistní a podjazykové žlázy
Přednášející: Kuchař M. (FN Motol Praha), Fíková A. (FN Motol Praha)

IC 14: Vyšetření a léčba poruch čichu
Přednášející: Vodička J. (Pardubická nemocnice), Maléřová S. (FN Motol Praha)

IC 15: Akutní vertigo
Přednášející: Koucký V. (FN Motol Praha), Balatková Z. (FN Motol Praha), Stříteská M. (FNKV Praha a FN Hradec Králové)

IC 16: Mikrolaryngoskopie 21. století: nástrahy, tipy a triky
Přednášející: Zeleník K. (FN Ostrava)

 

neděle 24. 10. 2021

08.00–08.50

INSTRUKTÁŽNÍ KURZY

IC 17: Management péče o onkologického pacienta s poruchou polykání
Přednášející: Černý M. (FN Hradec Králové), Zeinerová L. (FN Hradec Králové), Sýba J. (FNKV Praha)

IC 18: Ultrazvuk v ORL
Přednášející: Kastner J. (ORL ambulance, Beroun a Plzeň), Astl J. (ÚVN Praha), Laštůvka P. (FN Motol Praha)

IC 19: Větná srozumitelnost v hovorovém šumu (audiologický test)
Přednášející: Dlouhá O. (VFN Praha)

IC 20: Zdroje informací a evidence based medicine v otorinolaryngologii a chirurgii hlavy a krku
Přednášející: Chovanec M. (FNKV Praha)

   

Změna v programu vyhrazena.

© 2019–2021 GUARANT International spol. s r. o.