NLZP

 

Vědecký program

středa 9. 6. 2021

09:00–10:30, sál A3

SEKCE NLZP 1

Rinologie, laryngologie, polykání

Předsedající: Blanař V. (Univerzita Pardubice), Eliášová R. (FN Olomouc)

Zhodnocení čichu a kvality života osob s hypo/anosmií
Brothánková P. (Univerzita Pardubice)

Navigační systém v endonazální chirurgii z pohledu perioperační sestry
Benáková M. (FNKV Praha)

Výhody radiofrekvenčních operací v ORL
Dlouhá M. (FN Plzeň)

Dysfagie a malnutrice u hospitalizovaných pacientů
Blanař V. (Univerzita Pardubice)

Poruchy polykání – dysfágie
Janešová D. (Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov)

Ošetřovatelská péče po tracheostomii
Eliášová R. (FN Olomouc)

Hlasové protézy
Koplíková D. (FN Olomouc)

Pacient po totální laryngektomii s hlasovou protézou
Vacková S. (FN Plzeň)

Jakou mají kvalitu života a jak vnímají změny hlasu pacienti s karcinomem hrtanu
Škvrňáková J. (Univerzita Pardubice)

14:00–15:30, sál C(1+2)

SEKCE NLZP 2

Spánková medicína, varia

Předsedající: Daňková I. (Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov), Hovorková J. (FN Motol Praha)

Spánkový technik – srdce spánkové laboratoře
Daňková I. (Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov)

Proč přicházejí pacienti do rhonchopatické poradny?
Špilarová K. (FN Plzeň)

Typologie spánkových pacientů
Jíšová L. (Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov)

I děti mají potíže se spaním!
Karásková N. (Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov)

Screening sluchu u dětských pacientů
Škvorová J. (Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov)

Výsledky screeningu sluchu v Pardubické nemocnici
Škvrňáková J. (Univerzita Pardubice)

Chronické rány v ORL
Hovorková J. (FN Motol Praha)

Traumata obličejového skeletu z pohledu perioperační sestry
Benáková M. (Thomayerova nemocnice Praha)

ORL? Proč Ne
Kováčová D. (FN Motol Praha)

Staniční sestra na ORL: Očekávání versus realita
Janoušková P. (FN Motol Praha)


Předběžný rámcový program celého kongresu naleznete zde.

 

 

Abstrakty

Termín pro zaslání abstraktů k přednáškám (nelékařská sekce)

do 31. 3. 2020


Způsob zaslání

Pro vložení abstraktů je možné použít pouze tento on-line formulář


Pokyny k zaslání abstraktu

  • Všechny abstrakty musí být zaslány v českém/slovenském nebo anglickém jazyce. Upozorňujeme však, že jazyk abstraktu se musí shodovat s jazykem prezentace.
  • Žádáme autory o dodržení struktury abstraktu: cíle, metody, výsledky, závěr, literatura a případně podpora projektu.
  • Standardní zkratky nepotřebují vysvětlení. Jinak musí být zkratky definovány v závorkách při prvním použití v textu.
  • Autoři odpovídají za obsahovou i formální stránku svého příspěvku.
  • Pro nelékařskou sekci není potřeba ve formuláři vyplňovat text abstraktu, ale postačí jen název, autoři, pracoviště, kontakt.
  • Po odeslání abstraktu bude zasláno automaticky vygenerované potvrzení na e-mailovou adresu prezentujícího autora. Pokud ho během hodiny po odeslání abstraktu neobdržíte (a nebude ani ve složce se spamem), kontaktujte nás prosím na e-mailo­vé adrese info@on-line-form.eu.
  • Pokud byste potřebovali upravit již zaslaný abstrakt, neposílejte ho prosím znovu přes formulář, ale kontaktujte nás na výše uvedené e-mailové adrese.


Vyrozumění o přijetí abstraktu a formě prezentace

  • Autoři budou o přijetí/nepřijetí přednášky vyrozuměni nejpozději do 14. 4. 2020 ​emailem.
  • Prezentující autor se zavazuje zúčastnit se kongresu a prezentovat abstrakt v sekci a čase, který bude určen vědeckým výborem kongresu.
  • Přednášející, kteří budou vyrozuměni o přijetí přednášky v rámci volných sdělení, zdvořile žádáme o dodržení délky 7 minut.

 

© 2019–2020 GUARANT International spol. s r. o.