Obědová sympozia, firemní sdělení a workshopy

Obědové sympozium společnosti Dobrýsluch.cz Oticon

Datum: sobota 23. 10. 2021
Čas: 12.45–13.45
Místo konání: Sál A1

Program sympozia

Oticon – Hluboká neuronová síť ve sluchadlech
Bc. Daniel Jančík
Ing. Filip Matzner

Obědové sympozium společnosti Alpen Pharma CZ

Datum: sobota 23. 10. 2021
Čas: 12.45–13.45
Místo konání: Sál A2

Program sympozia

Využití nanočástic koloidního stříbra v rámci podpůrné terapie při ORL
onemocněních

První zkušenosti s nanočásticemi stříbra v ORL praxi
MUDr. Jana Šatanková, Ph.D.
Klinika Otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku FN Hradec Králové

Využití nanočástic stříbra v otologické praxi
doc. MUDr. Jan Bouček, Ph.D.
Klinika ORL a chirurgie hlavy a krku 1. LF UK a FN v Motole

Skúsenosti s coldiseptom v súbore pacientov ORL kliniky SZU a UNSM v Bratislave
P. Doležal, L. Majerníková, L. Langová, P. Ďurica, M. Mačaj, S. Farkašová
Klinika otorinolaryngológie a chirurgie hlavy a krku SZU a NsM, Bratislava

Obědové sympozium společnosti ResMed CZ s.r.o.

Datum: sobota 23. 10. 2021
Čas: 12.45–13.45
Místo konání: Sál A3

Program sympozia

Problematika spánkové apnoe – poznatky z praxe

Screening a diagnostika spánkové apnoe na ambulantním ORL pracovišti
J. Betka
FN Motol Praha

Provoz spánkové laboratoře na ORL oddělení
M. Kotulek
Pardubická nemocnice

Budování spánkového centra zas a znova
J. Kraus
FTN Praha

Obědový Hands-on Workshop společnosti HOSPIMED, spol. s r.o.

Datum: sobota 23. 10. 2021
Čas: 12.45–13.45
Místo konání: Sál C (1+2)

Využití modrého laseru v ORL (Přednáška + hands on workshop)
MUDr. Michal Zábrodský

Hands-on Workshop společnosti Olympus Czech Group

Datum: sobota 23. 10. 2021
Čas: 10.15–11.00
Místo konání: Sál B (1+2)

Použití úzkopásmového zobrazení v praxi krok za krokem (NBI)

Odborný garant:
prof. MUDr. Jan Plzák, Ph.D.
Klinika otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku, FN Motol Praha

Lektor:
MUDr. Petr Lukeš, Ph.D.
Klinika otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku, FN Motol Praha

Maximální počet účastníků je 15 osob.

Termín 2: v případě zájmu individuálně – prosím kontaktujte stánek Olympus

Podmínky účasti:

  • Workshopy jsou určené pro ORL lékaře, kteří jsou řádně zaregistrováni na kongres České ORL společnosti.
  • Účast na hands-on workshopu je zdarma
  • V případě zájmu o účast prosím zašlete e-mail se svými údaji na krystof.eder@olympus.com, a to nejpozději do pátku, 22. 10. 2021, 12.00

 

© 2019–2021 GUARANT International spol. s r. o.