Podpora ČSORLCHHK ČLS JEP mladým ORL lékařům k aktivní účasti na 82. kongresu České společnosti otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku ČLS JEP

Česká společnost otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku ČLS JEP podporuje vzdělávání a účast na vybraných ORL kongresech a seminářích pro mladé ORL lékaře do 35 let (česko-německé dny do 40 let). Registraci si každý žadatel zajišťuje samostatně dle podmínek odborné akce.

Výše podpory:

3 000 Kč (Český ORL kongres 30x, Foniatrický kongres 5x);

2 000 Kč (ORL akademie 6x);

4 000 Kč (Česko-německé dny 5x), pro lékaře do 40 let.

Podmínky žádosti:

1) Před odbornou akcí:

  • členství v ČSORLCHHK ČLS JEP
  • věk do 35 let včetně v termínu podání žádosti (do 40 let pro česko-německé dny)
  • hlavní pracovní poměr v ČR
  • aktivní účast na odborné akci jako 1. autor formou přednášky nebo posteru
  • odeslání žádosti včetně naskenovaného souhlasu/doporučení primáře/přednosty na e-mail orl@otorinolaryngologie.cz a nebo prostřednictvím On-line formuláře – v případě ORL akademie nebude řešeno formou žádostí před kongresem, finanční podporu obdrží 6 lékařů vybraných k aktivní orální prezentaci
  • termín podání žádosti je vždy 40 dní před zahájením odborné akce
  • v prezentaci uvést: Aktivní účast autora je finančně podpořena ČSORLCHHK ČLS JEP.

2) Po odborné akci:

  • předložení potvrzení o aktivní účasti na odborné akci – zaslat certifikát o účasti na email orl@otorinolaryngologie.cz do 2 týdnů po skončení odborné akce

Podpora bude vyplacena na základě darovací smlouvy ČLS JEP po splnění výše uvedených podmínek.

Vzhledem k tomu, že účelem daru je další vzdělávání, neodvádí se z daru daň. Dle zákona č. 357/1992 Sb. je od daně darovací osvobozeno nabytí peněžních prostředků poskytnutých fyzické osobě, která je prokazatelně použije na zvýšení nebo změnu kvalifikace, studium, léčení, úhradu sociálních služeb nebo na zakoupení pomůcky pro zdravotně postižené, jakož i přímé poskytnutí takové pomůcky.

Formulář žádosti k dispozici zde.

www.otorinolaryngologie.cz/granty-a-podpora/podpora-k-aktivni-ucasti/

18. 1. 2021

prof. MUDr. Jan Plzák, Ph.D.
předseda ČSORLCHHK ČLS JEP

 

© 2019–2021 GUARANT International spol. s r. o.