Programme

Congress theme: Sleep medicine, rhinology

Programme at a Glance

Detailed programme

Final Programme (9.6 MB pdf file in Czech)

Friday 22 October 2021

14:00–14:50

INSTRUCTIONAL COURSES

IC 1: Parotidektomie – klasifikace, operační technika a management komplikací
Speakers: Gál B. (FN u sv. Anny v Brně), Pár I. (Kroměřížská nemocnice)

IC 2: Výběr správného pacienta k septoplastice
Speakers: Schalek P. (FNKV Praha), Fuksa J. (FNKV Praha)

IC 3: Současná diagnostika a léčba cholesteatomu pro ambulantního ORL lékaře
Speaker: Chrobok V. (FN Hradec Králové)

IC 4: Hlasová rehabilitace u laryngektomovaných pacientů pomocí hlasových protézek
Speakers: Brož M. (FN Olomouc), Beláková P. (FN Olomouc)

14:50–15:00 Coffee Break

15:00–15:50

INSTRUCTIONAL COURSES

IC 5: Spánková endoskopie (DISE) – indikace, provedení, hodnocení a praxe
Speakers: Betka Jar. (FN Motol Praha), Kalhous J. (Masarykova nemocnice Ústí nad Labem)

IC 6: Epistaxe
Speakers: Knížek Z. (Pardubická nemocnice), Kešner A. (Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov), Matoušek P. (FN Ostrava)

IC 7: Sluch – co dnes víme o jeho vývoji a změnách s věkem
Speaker: Syka J. (Ústav experimentální medicíny AV ČR)

IC 8: Praktický pohled na diagnostiku a léčbu zánětu zevního zvukovodu
Speaker: Mejzlík J. (FN Hradec Králové)

15:50–16:30 Coffee Break

16:30–18:00

ROUND TABLES

RT 1: Surgical Management of OSA (Joint Meeting with AAOHNSF)
Moderator: Klozar J. (FN Motol Praha)

Introduction: Role of Surgery in the Current Treatment of OSA
Klozar J.
(FN Motol Praha)

Role of the Nose and Nasal Breathing in Sleep Apnea
Froymovich O.
(USA)

Surgery of the Retrolingual Region
Betka Jar. (FN Motol Praha)

Neurostimulation Therapy for Sleep Apnea
Suurna M. V. (USA)

Management of Pediatric OSA
Kraus J. (FTN Praha)

RT 2: Maligní nemelanomové nádory kůže – pozitivní okraj
Moderator: Chrobok V. (FN Hradec Králové)

Pohled dermatologa
Čelakovská J.
(FN Hradec Králové)

Pohled patologa
Laco J.
(FN Hradec Králové)

Pohled chirurga
Čelakovský P.
(FN Hradec Králové)

Klinická studie
Pokorný K.
(Pardubická nemocnice)

Vliv pozitivního okraje na uzlinové metastázy
Horáková Z.
(FN Olomouc)

Pohled onkologa
Vošmik M.
(FN Hradec Králové)

Diskuse
Chrobok V.
(FN Hradec Králové)

18:00–18:15 Coffee Break

18:15–19:30

CONGRESS OPENING

19:30–20:30

Meeting with exhibiting companies

 

Saturday 23 October 2021

08:00–08:50

INSTRUCTIONAL COURSES

IC 9: Ventilační přetlaková terapie OSA od A do Z
Speakers: Kraus J. (FTN Praha), Haasová T. (Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov)

IC 10: Pokročilá endonazální chirurgie – chirurgie hypofýzy
Speaker: Svoboda M. (Nemocnice České Budějovice)

IC 11: Nové možnosti vyšetření sluchu a jejich přínos pro diagnostiku sluchových vad
Speaker: Profant O. (FNKV Praha)

IC 12: Peroperační neuromonitoring v chirurgii hlavy a krku
Speakers: Astl J. (ÚVN Praha), Chovanec M. (FNKV Praha)

08:50–09:00 Coffee Break

09:00–10:30

ROUND TABLES

RT 3: Chrápání a spánková apnoe u dětí
Moderator: Kraus J. (FTN Praha)

Dětská spánková apnoe – úvod, definice, příčiny, rozdíly proti dospělým
Kraus J.
(FTN Praha)

Možnosti diagnostiky dětské OSA
Příhodová I.
(VFN Praha)

Dětská OSA v ambulanci otolaryngologa
Ondrová M.
(Dětská ORL Brno)

Centrální spánková apnoe u dětí a ventilační léčba
Dostálová S.
(VFN Praha)

Odpovídá velikost tonzil tíži OSA?
Katra R.
(FN Motol Praha)

Operační techniky v léčbě OSA
Haasová T.
(Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov)

RT 4: Akutní zajištění dýchacích cest
Moderator: Vodička J. (Pardubická nemocnice)

Intubace, alternativní postupy zajištění dýchacích cest a oxygenace pacienta
Černý V.
(Masarykova nemocnice Ústí nad Labem)

Koniotomie, tracheotomie
Chrobok V.
(FN Hradec Králové)

Flexibilní intubace – indikace, technika, zkušenosti
Gál B.
(FN u sv. Anny v Brně)

Dušnost na ORL – postup aktivace týmu
Zábrodský M.
(FN Motol Praha)

Dušnost v dětském věku
Katra R.
(FN Motol Praha)

Zajištění dýchacích cest v dětském věku
Biskupová V.
(FN Motol Praha)

NON-MEDICAL SESSION 1

Rinology, laryngology, swallowing

Chairs: Blanař V. (Univerzita Pardubice), Eliášová R. (FN Olomouc)

NLZP 1: Zhodnocení čichu a kvality života osob s hypo/anosmií
Brothánková P. (Univerzita Pardubice)

NLZP 2: Navigační systém v endonazální chirurgii z pohledu perioperační sestry
Benáková M. (FNKV Praha)

NLZP 3: Výhody radiofrekvenčních operací v ORL
Dlouhá M. (FN Plzeň)

NLZP 4: Dysfagie a malnutrice u hospitalizovaných pacientů
Blanař V. (Univerzita Pardubice)

NLZP 5: Ošetřovatelská péče po tracheostomii
Eliášová R. (FN Olomouc)

NLZP 6: Pacient po totální laryngektomii s hlasovou protézou
Vacková S. (FN Plzeň)

NLZP 7: Jakou mají kvalitu života a jak vnímají změny hlasu pacienti s karcinomem hrtanu
Škvrňáková J. (Univerzita Pardubice)

E-POSTER SESSION 1

Rinology, Varia

Chairs: Šteffl M. (FN Brno), Binková H. (Vojenská nemocnice Brno)

EP 1: Zhoubné nádory dutiny nosní a paranasálních dutin
Papežová L. (FN Hradec Králové)

EP 2: Estezioneuroblastom jako možná příčina syndromu neadekvátní sekrece antidiuretického hormonu
Masárová M. (FN Ostrava)

EP 3: Klinické projevy agresivního nekrotizujícího B lymfomu maxily (kazuistika)
Binková H. (Vojenská nemocnice Brno)

EP 4: Hamartom nosohltanového ústí sluchové trubice (kazuistika)
Šatanková J. (FN Hradec Králové)

EP 5: Orbitocelulitidy v dětském věku
Bílková N. (FN Motol Praha)

EP 6: Laterální kantotomie
Gašpierik R. (Nemocnice Nový Jičín)

EP 7: Objemná cysta nazopalatinního kanálu jako příčina nosní obstrukce
Lubojacký J. (FN Ostrava)

EP 8: Granulomatóza s polyangiitidou pohledem otorinolaryngologa FTN – kazuistika
Šíblová V. (FTN Praha)

EP 10: Laryngomalacie II. typu a možnosti chirurgické léčby
Bodláková M. (FN Motol Praha)

EP 11: Supraglotoplastika – elegantní léčba závažné laryngomalácie
Navrátilová M. (FN Ostrava)

EP 12: Tortikolis – nikoli vzácná komplikace adenotomie
Zemanová Z. (FTN Praha)

10:15–11:00

HANDS-ON WORKSHOP

Olympus Czech Group, s.r.o.
Použití úzkopásmového zobrazení v praxi krok za krokem (NBI)

10:30–11:00 Coffee Break

11:00–12:30

ROUND TABLES

RT 5: What’s New in Diagnosis and Treatment of CRS with Nasal Polyps (Joint Meeting with AAOHNSF)
Moderator: Plzák J. (FN Motol Praha)

The Role of Allergy and CRSwNP
DelGaudio J. M. (USA)

Office management of CRSwNP
Kastner J. (ORL ambulance, Beroun a Plzeň)

Stents and Implants in CRSwNP
Stolovitzky P. (USA)

The proper extent of surgery in CRSwNP – Biological therapy: New player in the game!
Plzák J. (FN Motol Praha)

RT 6: Chirurgická léčba nedoslýchavosti
Moderator: Bouček J. (FN Motol Praha)

Úvod
Bouček J.
(FN Motol Praha)

Implantabilní systémy na principu kostního vedení
Veselý M.
(FN u sv. Anny v Brně)

Středoušní aktivní implantáty
Fík Z.
(FN Motol Praha)

Kochleární implantáty z pohledu dětských pacientů
Skřivan J.
(FN Motol Praha)

Kochleární implantáty z pohledu dospělých pacientů
Zeleník K.
(FN Ostrava)

Hranice indikace ke kochleární implantaci
Kalitová P.
(FN Motol Praha)

Shrnutí, moderovaná diskuze
Bouček J.
(FN Motol Praha)

12:30–14:00 Break for Lunch / Lunch symposia

LUNCH SYMPOSIUM

Dobrýsluch.cz
Oticon – Hluboká neuronová síť ve sluchadlech

LUNCH SYMPOSIUM

Alpen Pharma CZ
Využití nanočástic koloidního stříbra v rámci podpůrné terapie při ORL onemocněních

LUNCH SYMPOSIUM

ResMed
Problematika spánkové apnoe – poznatky z praxe

LUNCH HANDS ON WORKSHOP

HOSPIMED
Využití modrého laseru v ORL

14:00–15:30

ROUND TABLES

RT 7: Sinonazální malignity
Moderator: Schalek P. (FNKV Praha)

Diagnostika a zobrazovací metody
Svoboda M.
(Nemocnice České Budějovice)

CANCELLED Taktika endoskopické resekce (vývoj)
Vokurka J.
(Praha)

Rekonstrukce baze přední jámy lební
Matoušek P.
(FN Ostrava)

Limity endoskopické resekce
Plzák J.
(FN Motol Praha)

Zevní výkony a rekonstrukce
Gál B.
(FN u sv. Anny v Brně)

CANCELLED Protonová radioterapie
Kubeš J.
(Proton Therapy Center Czech, Praha)

RT 8: Nejčastější diagnostické a terapeutické úkoly lékaře v ORL ambulanci
Moderator: Vydrová J. (Hlasové a sluchové centrum Praha)

Diferenciální diagnostika bolesti v krku
Vydrová J.
(Hlasové a sluchové centrum Praha)

Rinosinusitidy v dětském věku
Kastner J.
(ORL ambulance, Beroun a Plzeň)

Akutní otitis v současné ORL ambulanci
Fořt T.
(FortMedica s.r.o., Praha)

Paracentéza ano či ne?
Groh D.
(FortMedica s.r.o., Praha)

Současné možnosti terapie peritonzilárních komplikací akutních orofaryngeálních zánětů
Benešová L.
(Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov)

FREE PAPERS 1

Sleep medicine

Chairs: Matyášek M. (FN Motol Praha), Haasová T. (Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov)

VS 1: PER ARDUA AD ASTRA aneb spánková medicína v otorinolaryngologii
Haasová T. (Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov)

VS 2: Přístrojová terapie u pacientů s obstrukční spánkovou apnoe
Kotulek M. (Pardubická nemocnice)

VS 3: Zlepšuje peroperačná topodiagnostika spánkových porúch dýchania výsledky chirurgickej liečby?
Straka S. (FNsP J. A. Reimana Prešov)

VS 4: Rizika péče o těžkého apnoika
Haasová T. (Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov)

VS 5: Expanzivní sfinkter pharyngoplastika: naše první zkušenosti s modifikací chirurgie velofaryngeální úžiny u léčby syndromu obstrukční spánkové apnoe
Maléřová S. (FN Motol Praha)

VS 6: Thyrohyoidopexe, chirurgické řešení retrolingvální obstrukce
Matyášek M. (FN Motol Praha)

VS 7: Aktuální situace spánkové medicíny v Moravskoslezském kraji a na ORLCHHK v Novém Jičíně
Švancárová V. (Nemocnice Nový Jičín)

NON-MEDICAL SESSION 2

Sleep medicine, varia

Chairs: Daňková I. (Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov), Hovorková J. (FN Motol Praha)

NLZP 8: Spánkový technik – srdce spánkové laboratoře
Daňková I. (Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov)

NLZP 9: Proč přicházejí pacienti do rhonchopatické poradny?
Špilarová K. (FN Plzeň)

NLZP 10: Typologie spánkových pacientů
Jíšová L. (Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov)

NLZP 11: Výsledky screeningu sluchu novorozenců v Pardubické nemocnici
Blanař V. (Univerzita Pardubice)

NLZP 12: Chronické rány v ORL
Hovorková J. (FN Motol Praha)

NLZP 13: Traumata obličejového skeletu z pohledu perioperační sestry
Benáková M. (FTN Praha)

NLZP 14: Staniční sestra na ORL: Očekávání versus realita
Janoušková P. (FN Motol Praha)

15:30–15:40 Coffee Break

15:40–16:40

FREE PAPERS 2

Rinology

Chairs: Kovář D. (ÚVN Praha), Kešner A. (Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov)

VS 8: Volba zobrazení v rinologii
Markalous B. (Nemocnice Jindřichův Hradec)

VS 9: Zhodnocení čichu před a po operaci vedlejších nosních dutin
Kovář D. (ÚVN Praha)

VS 10: Malignizovaný invertovaný papilóm s pooperačnou komplikáciou – absces mozgu (kazuistika)
Koiš D. (ÚVN SNP Ružomberok)

VS 11: Iatrogenní mukokély VDN
Kešner A. (Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov)

VS 12: Přínos bikanalikulární intubace u endoskopické dakryocystorinostomie – první výsledky
Masárová M. (FN Ostrava)

VS 13: Rinoseptoplastika pohledem otorinolaryngologa
Nedeliak T. (Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov)

FREE PAPERS 3

Otology

Chairs: Holý R. (ÚVN Praha), Veselý M. (FN u sv. Anny v Brně)

VS 14: Vztah tinnitu a senzorineurální nedoslýchavosti u mužů k Fabryho chorobě
Holý R. (ÚVN Praha)

VS 15: Cholesteatóm detského veku v súbore Kliniky ORL a chirurgie hlavy a krku Ústrednej vojenskej nemocnice v Ružomberku
Obtulovičová K. (ÚVN SNP Ružomberok)

VS 16: Chemická asistovaná disekce (CADISS) v otologické a neurootologické chirurgii
Chovanec M. (FNKV Praha)

VS 17: Genetické pozadí kandidátů kochleární implantace v dětském a dospělém věku
Kremlíková Pourová R. (FN Motol Praha)

VS 18: Implantát pro přímé kostní vedení Bonebridge – retrospektivní analýza
Veselý M. (FN u sv. Anny v Brně)

CANCELLED VS 19: Dvě generace implantátu pro přímé kostní vedení Bonebridge: Sluchový zisk a kvalita života u dětí
Urík M. (FN Brno)

Meeting with sponsors of the ORL Society

E-POSTER SESSION 2

Sleep Medicine, Varia

Chair: Kalfeřt D. (FN Motol Praha), Pejčoch R. (FN Brno)

EP 13: Porovnání efektivity hyoidopexe a radiofrekvenční ablace kořene jazyka u pacientů s OSA středního a těžkého stupně
Brennerová S. (FN Motol Praha)

EP 14: Význam sérové hladiny vitaminu D u dlaždicobuněčných karcinomů hlavy a krku
Kalfeřt D. (FN Motol Praha)

EP 15: Klíčové problémy adaptace pacientů po totální laryngektomii
Hrabačka P. (FN Plzeň)

EP 16: Možnosti řešení pacientů s recidivujícími nádory v ORL oblasti
Pejčoch R. (FN Brno)

EP 17: Pull-though resekce karcinomů dutiny ústní – retrospektivní analýza
Novák Š. (FN Motol Praha)

EP 18: Úloha ORL lékaře při zajištění dýchacích cest ve FN Brno
Dubová M. (FN Brno)

EP 19: Epidemiologie a mikrobiologie peritonzilárních abscesů
Hanáková J. (FN Plzeň)

EP 20: Využití voice disorder diagnostician k analýze hlasu po operacích štítné žlázy
Urbániová Z. (FNKV Praha)

EP 21: Onkocytární papilární cystadenom hrtanu: vzácné onemocnění staršího věku
Švejdová A. (FN Hradec Králové)

16:40–17:10 Coffee Break

17:10–18:00

INSTRUCTIONAL COURSES

IC 13: Chirurgie podčelistní a podjazykové žlázy
Speakers: Kuchař M. (FN Motol Praha), Fíková A. (FN Motol Praha)

IC 14: Vyšetření a léčba poruch čichu
Speakers: Vodička J. (Pardubická nemocnice), Maléřová S. (FN Motol Praha)

IC 15: Akutní vertigo
Speakers: Koucký V. (FN Motol Praha), Balatková Z. (FN Motol Praha), Stříteská M. (FNKV Praha a FN Hradec Králové)

IC 16: Mikrolaryngoskopie 21. století: nástrahy, tipy a triky
Speaker: Zeleník K. (FN Ostrava)

19:30–24:00

Congress Dinner

 

Sunday 24 October 2021

08:30–09:20

INSTRUCTIONAL COURSES

IC 17: Management péče o onkologického pacienta s poruchou polykání
Speakers: Černý M. (FN Hradec Králové), Zeinerová L. (FN Hradec Králové), Sýba J. (FNKV Praha)

IC 18: Ultrazvuk v ORL
Speakers: Kastner J. (ORL ambulance, Beroun a Plzeň), Astl J. (ÚVN Praha), Laštůvka P. (FN Motol Praha)

IC 19: Větná srozumitelnost v hovorovém šumu (audiologický test)
Speakers: Dlouhá O. (VFN Praha)

IC 20: Zdroje informací a evidence based medicine v otorinolaryngologii a chirurgii hlavy a krku
Speaker: Chovanec M. (FNKV Praha)

09:20–09:30 Coffee Break

09:30–11:00

ROUND TABLES

RT 9: Izolovaná patologie klínové dutiny
Moderator: Matoušek P. (FN Ostrava)

Klinická anatomie klínové dutiny
Kešner A.
(Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov)

Chirurgické přístupy do klínové dutiny
Hanák J.
(FN u sv. Anny v Brně)

Izolované patologie klínové dutiny
Čelakovský P.
(FN Hradec Králové)

Asymptomatické zastření klínové dutiny (kdy operovat?)
Syrovátka J.
(Nemocnice Nový Jičín)

Likvorea z klínové dutiny
Hrabě V.
(FN Plzeň)

RT 10: Krvácení po AT, TE
Moderator: Skřivan J. (FN Motol Praha)

Závažné krvácivé komplikace po výkonech na patrových mandlích
Vodička J.
(Pardubická nemocnice)

Indikace a techniky tonsilektomie s ohledem na případné pooperační komplikace
Čapková M.
(Masarykova nemocnice Ústí nad Labem)

Metody AT
Jurovčík M.
(FN Motol Praha)

Komplikace po chirurgických výkonech adenotonsilární tkáně
Katra R.
(FN Motol Praha)

Tonzilektómia verzus tonzilotómia, súčasné štandardné diagnostické postupy
Šebová I.
(DFNsP Bratislava)

Tonsilotomie – vývoj v čase (indikace, techniky, komplikace)
Máchalová M.
(FN Brno)

FREE PAPERS 4

Sialology, onkology

Chairs: Čoček A. (FTN Praha), Rotnágl J. (ÚVN Praha)

VS 20: Úloha sialoendoskopie v diagnostice a léčbě sialolitiázy – benefity i limity metody z vlastní zkušenosti
Rotnágl J. (ÚVN Praha)

VS 21: Výsledky léčby zhoubných nádorů slinných žláz
Čoček A. (FTN Praha)

VS 22: Biologické chování adenoidně cystického karcinomu velkých slinných žláz
Hyravý M. (FN Olomouc)

VS 23: Přínos hybridních zobrazovacích metod v onkologickém stagingu
Krčál J. (FN Plzeň)

VS 24: Přínos PET-CT v diagnostice primárního nádoru u krčních uzlinových metastáz neznámé primární lokalizace
Krátká Z. (FTN Praha)

CANCELLED VS 25: Lokoregionálně pokročilý nasopharyngeální karcinom u dětského pacienta (kazuistika)
Perceová K. (FN Brno)

VS 26: Komplexní přístup k reanimaci obličeje při obrně lícního nervu
Streit L. (FN u sv. Anny v Brně)

VS 27: Chirurgické řešení lagoftalmu při paréze lícního nervu s využitím implantátu do víčka
Urbániová Z. (FNKV Praha)

E-POSTER SESSION 3

Otology, neurootology, varia

Chairs: Markalous B. (Nemocnice Jindřichův Hradec), Trnková K. (FNKV Praha)

EP 22: Přínos vysokofrekvenční tónové audiometrie na ORL klinice FN v Motole – retrospektivní studie
Svobodová V. (FN Motol Praha a Ústav experimentální medicíny, AVČR)

EP 23: Retrosigmoidní a retrolabyrintální přístup v chirurgii vestibulárního schwannomu
Chovanec M. (FNKV Praha)

EP 24: Perioperační hodnocení rovnovážných funkcí u pacientů po operaci vestibulárního schwannomu
Trnková K. (FNKV Praha)

EP 25: Neurootochirurgické zákroky v terapii neztišitelného vertiga
Fuksa J. (FNKV Praha)

EP 26: Simultánní exstirpace vestibulárního schwannomu a kochleární implantace
Verešpejová Ľ. (FNKV Praha)

EP 27: Přehled výsledků léčby recidivujících vestibulárních schwannomů – soubor 13 pacientů
Kaňa M. (FN Motol Praha)

EP 28: Sluchové zisky u obliteračních technik
Krejzlová K. (Pardubická nemocnice)

EP 29: Výsledky korekce sluchu BAHD na ORLCHHK FN Hradec Králové po 10 letech
Dršata J. (FN Hradec Králové)

EP 30: Chronický středoušní zánět s cholesteatomem dle nových klasifikací u dětí a dospělých
Homoláč M. (FN Hradec Králové)

EP 31: NONEPI DWI MR v diagnostice recidivy cholesteatomu spánkové kosti po sanačních operacích
Markalous B. (Nemocnice Jindřichův Hradec)

EP 32: Maligní (nekrotizující) otitis externa
Herejková V. (FN Plzeň)

EP 33: Karcinom endolymfatického vaku – klinické projevy, diagnostika a léčba
Bubáková K. (FNKV Praha)

11:00–11:30 Coffee Break

11:30–13:00

ROUND TABLES

RT 11: OSA napříč obory
Moderator: Betka Jar. (FN Motol Praha)

Známe všechna rizika a důsledky spánkové apnoe a věnujeme jim náležitou pozornost?
Pretl M.
(INSPAMED)

Kardiologické aspekty OSA
Ludka O.
(FN Brno)

Spánková medicína před COVID-pandemií a po ní
Vyskočilová J.
(EUC Klinika Plzeň)

Spánková medicína v České republice a Německu
Slouka D.
(FN Plzeň)

RT 12: Myringoplastika na každou perforaci?
Moderator: Salzman R. (FN Olomouc)

Rizika vzniku perforace bubínku
Kovář D.
(ÚVN Praha)

Indikace plastik bubínku s mnohaletou anamnézou perforace
Kluh J.
(FN Motol Praha)

Úloha audiometrického vyšetření u perforací bubínku
Mejzlík J.
(FN Hradec Králové)

Materiály na rekonstrukci bubínku
Bakaj T.
(FN Olomouc)

Perforace bubínku a voda
Salzman R.
(FN Olomouc)

FREE PAPERS 5

Laryngology, neck

Chairs: Vydrová J. (Hlasové a sluchové centrum Praha), Katra R. (FN Motol Praha)

VS 28: Současný diagnostický a terapeutický postup u dětské hyperkinetické dysfonie
Vydrová J. (Hlasové a sluchové centrum Praha)

VS 29: Vliv poranění zvratného nervu na kvalitu hlasu po totální tyreoidektomii
Veldová Z. (ÚVN Praha)

VS 30: Léčba subglotických („airway“) infantilních hemangiomů
Mališ J. (FN Motol Praha)

VS 31: Užití metody FEES při úpravě obturátoru
Dostálová L. (FN Motol Praha)

VS 32: Non-tuberkulózní mykobakterióza uzlin – naše postupy a zkušenosti
Katra R. (FN Motol Praha)

VS 33: Lymfangiomy hlavy a krku v dětském věku – naše 10 leté zkušenosti
Katra R. (FN Motol Praha)

VS 34: Vzácná příčina rezistence na krku
Lukavcová E. (ÚVN Praha)

VS 35: Význam diety v léčbě mimojícnových symptomů refluxní nemoci – pilotní studie
Hránková V. (FN Ostrava)

FREE PAPERS 6

Pediatric ORL, rinology, varia

Chairs: Šlapák I. (FN Brno), Kaňa R. (VFN Praha)

VS 36: Dacryocystorhistomie u nejmenších dětí do 5 let věku
Šlapák I. (FN Brno)

VS 37: Chronické rhinosinusitidy odontogenní etiologie
Blecha J. (ÚVN Praha)

VS 38: Revizní septorinoplastika
Kaňa R. (VFN Praha)

VS 39: Rinosinusitida jako komplikace FESS pro CRSwNP
Jeřábková Z. (FNKV Praha)

VS 40: MIBI – SPECT – low dose CT a dynamická sekvence MR před operacemi pro hyperparatyreózu
Markalous B. (Nemocnice Jindřichův Hradec)

13:00–13:30

CONGRESS CLOSING

Programme changes reserved.

© 2019–2021 GUARANT International spol. s r. o.