KONGRES JE ODLOŽEN Z DŮVODU PANDEMIE COVID-19 NA ROK 2021

Vážené kolegyně, vážení kolegové, milí přátelé,

s ohledem na současnou situaci jsme došli k nelehkému rozhodnutí posunout 82. kongres České společnosti otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku ČLS JEP na příští rok.

Nový termín je stanoven na 22. až 24. října 2021 opět v Cubex Centru v Praze. V roce 2021 si připomínáme 100. výročí vzniku České společnosti oto­rino­laryn­gologie a chirurgie hlavy a krku. Téma a program kongresu zůstávají zachovány.

Omlouváme se za případné nepříjemnosti, ale zdraví a bezpečnost všech účastníků je pro nás prioritou.

Věříme, že se můžeme spolehnout na Vaši podporu, aktivní účast a o rok později se v Praze uvidíme.

Pokud máte jakékoliv otázky, prosím pište na orl2021@guarant.cz.

Těšíme se na Vás v příštím roce v lepších časech!

Za organizátory

MUDr. Jaroslav Kraus, Ph.D., LL.M., MBA
prezident kongresu


Úvodní slovo

Vážené kolegyně, vážení kolegové, milí přátelé,

            je mi nesmírnou ctí, že Vás mohu srdečně pozvat na 82. kongres České společnosti otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku ČLS JEP, který se bude konat ve dnech 22.–24. října 2021.

            Celostátní kongres je vždy vrcholnou odbornou, ale i společenskou akcí našeho oboru. Možná některé z kongresů časem zapadnou v paměti a matně si vybavujeme, kde se vlastně ten rok konaly. Troufám si ale tvrdit, že tento kongres takový osud určitě nepotká. Není třeba se příliš široce zmiňovat o pandemií nemoci Covid-19, která neuvěřitelným způsobem zasáhla celou společnost a drtivě dopadla na osudy mnoha lidí. Když jsme odložili konání kongresu o rok, byli jsme pevně přesvědčeni, že je to také odklad jediný a poslední. Jak již víme, hluboce jsme se mýlili a zákeřný virus výrazně podcenili. Zároveň jsme vstoupili do roku, kdy si Česká společnost otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku připomíná úžasné 100. výročí svého vzniku, ale také 70 let od založení vlastního odborného časopisu. Důstojnou oslavou takových výročí jistě není online akce, z kterých je většina společnosti notně unavena, ale hodnotný prezenční kongres.

            Při přípravě odborné náplně se podařilo navázat a potvrdit spolupráci s American Academy of Otolaryngology – Head and Neck Surgery Foundation. Poprvé v historii konání národních kongresů tak bude součástí kongresu tzv. Joint meeting s účas­tí špičkových amerických odborníků, kteří přednesou své příspěvky na aktuální témata a zúčastní se panelových diskusí. Takové privilegium, jež mají jen některé vybrané odborné akce v celé Evropě, posunuje kongres vysoko nad regionální úroveň. Máme radost, že Vás budeme moci uvítat v nejmodernějším kongresovém centru v České republice, které poskytuje nebývalý komfort a kvalitu. Cubex Centrum Praha však splňuje nejnáročnější kritéria i v mezinárodním měřítku a v soutěži 9th Global Eventex Award 2019 bylo zvoleno nejlepší novou kongresovou lokací na světě.

            Kongres se tak i symbolicky vrací po celé dekádě do Prahy, kde bylo poprvé v roce 2009 na kongresu organizovaném profesorem Janem Betkou použito nyní již osvědčené programové schéma. Kromě panelových diskusí s předními světovými odborníky, které budou probíhat v anglickém jazyce, představují další součásti programu instruktážní kurzy, kulaté stoly, volná sdělení a také posterové prezentace. Hlavními tématy letošního vrcholného setkání budou tentokrát spánková medicína a rinologie.

            Věřím, že si užijete nejen bohatý a kvalitní odborný program, ale také doprovodný program společenský, který využijeme k neformálním setkáním v přá­telské atmosféře.

Velice se těšíme na Vaši účast.

Za organizátory

MUDr. Jaroslav Kraus, Ph.D., LL.M., MBA
prezident kongresu

© 2019–2021 GUARANT International spol. s r. o.