KONGRES JE ODLOŽEN Z DŮVODU PANDEMIE COVID-19 NA ROK 2021

Vážené kolegyně, vážení kolegové, milí přátelé,

s ohledem na současnou situaci jsme došli k nelehkému rozhodnutí posunout 82. kongres České společnosti otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku ČLS JEP na příští rok.

Nový termín je stanoven na 8. až 10. června 2021 opět v Cubex Centru v Praze. V roce 2021 si připomínáme 100. výročí vzniku České společnosti oto­rino­laryn­gologie a chirurgie hlavy a krku. Téma a program kongresu zůstávají zachovány.

Omlouváme se za případné nepříjemnosti, ale zdraví a bezpečnost všech účastníků je pro nás prioritou.

Věříme, že se můžeme spolehnout na Vaši podporu, aktivní účast a o rok později se v Praze uvidíme.

Pokud máte jakékoliv otázky, prosím pište na orl2021@guarant.cz.

Těšíme se na Vás v příštím roce v lepších časech!

Za organizátory

prim. MUDr. Jaroslav Kraus, Ph.D., LL.M., MBA
prezident kongresu


Úvodní slovo

Vážené kolegyně, vážení kolegové, milí přátelé,

            je mi nesmírnou ctí, že Vás mohu jménem Oddělení ORL a chirurgie hlavy a krku Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov a Kliniky ORL a chirurgie hlavy a krku 1. LF UK a FN Motol pozvat na 82. kongres České společnosti otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku ČLS JEP, který se bude konat ve dnech 17.–19. června 2020.

            Naším původním záměrem bylo uvítat Vás v Benešově, ve městě piaristické kultury, které je úzce spjato se slavnými šlechtickými rody, obklopeno jejich honosnými sídly, v místech kudy bez nadsázky kráčely dějiny. Nedílnou součástí města je i nemocnice, která nese jméno následníka habsburského trůnu a jeho manželky. Byla založena již v roce 1898 a od počátku se stala pevnou součástí péče o zdraví nemocných nejen z regionu, ale v mnoha oblastech i ze vzdálenějších míst. Oddělení ORL se v nemocnici rozvíjelo již od jejího vzniku a například v roce 1944 bylo jedním z pěti nemocničních oddělení s kapacitou 55 lůžek. Současné oddělení ORL a chirurgie hlavy a krku navazuje na tyto tradice a díky špičkovému vybavení nadále poskytuje kvalitní péči v našem oboru, jeho součástí je i jedna z největších spánkových laboratoří v České republice.

           Vzhledem k narůstajícímu počtu účastníků národního kongresu, kdy jsme zaznamenali i limity ubytovacích kapacit při předcházejících ročnících, jsme dlouho zvažovali místo konání. Při přípravě odborné náplně se navíc podařilo navázat spolupráci s American Academy of Otolaryngology – Head and Neck Surgery Foundation. Poprvé v historii konání národních kongresů tak bude součástí kongresu tzv. Joint meeting s účastí špičkových amerických odborníků, kteří přednesou své příspěvky na aktuální témata a zúčastní se panelových diskusí. Takové privilegium, jež mají jen některé vybrané odborné akce v celé Evropě, posunuje kongres vysoko nad regionální úroveň s očekávaným ještě vyšším zájmem o účast. Tento fakt spolu s mimořádnou nabídkou nových kongresových prostor nás vedl k přesunu místa konání do hlavního města. Máme radost, že Vás budeme moci uvítat v nejmodernějším kongresovém centru v České republice, které poskytuje nebývalý komfort a kvalitu. Cubex Centrum Praha však splňuje nejnáročnější kritéria i v mezinárodním měřítku a v soutěži 9th Global Eventex Award 2019 bylo zvoleno nejlepší novou kongresovou lokací na světě.

            Kongres se tak i symbolicky vrací po deseti letech do Prahy, kde bylo poprvé v roce 2009 na kongresu organizovaném profesorem Janem Betkou použito nyní již osvědčené programové schéma. Kromě panelových diskusí s předními světovými odborníky, které budou probíhat v anglickém jazyce, představují další součásti programu instruktážní kurzy, kulaté stoly, volná sdělení a také posterové prezentace. Hlavními tématy letošního vrcholného setkání budou tentokrát spánková medicína a rinologie.

            Věřím, že si užijete nejen bohatý a kvalitní odborný program, ale také doprovodný program společenský, který využijeme k neformálním setkáním v přá­telské atmosféře.

Velice se těšíme na Vaši účast.

Za organizátory prim. MUDr. Jaroslav Kraus, Ph.D., LL.M., MBA
Prezident kongresu

 

© 2019–2021 GUARANT International spol. s r. o.