Úvodní slovo

Vážené kolegyně, vážení kolegové, milí přátelé,

            je mi nesmírnou ctí, že Vás mohu srdečně pozvat na 82. kongres České společnosti otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku ČLS JEP, který se bude konat ve dnech 22.–24. října 2021.

            Celostátní kongres je vždy vrcholnou odbornou, ale i společenskou akcí našeho oboru. Možná některé z kongresů časem zapadnou v paměti a matně si vybavujeme, kde se vlastně ten rok konaly. Troufám si ale tvrdit, že tento kongres takový osud určitě nepotká. Není třeba se příliš široce zmiňovat o pandemií nemoci Covid-19, která neuvěřitelným způsobem zasáhla celou společnost a drtivě dopadla na osudy mnoha lidí. Když jsme odložili konání kongresu o rok, byli jsme pevně přesvědčeni, že je to také odklad jediný a poslední. Jak již víme, hluboce jsme se mýlili a zákeřný virus výrazně podcenili. Zároveň jsme vstoupili do roku, kdy si Česká společnost otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku připomíná úžasné 100. výročí svého vzniku, ale také 70 let od založení vlastního odborného časopisu. Důstojnou oslavou takových výročí jistě není online akce, z kterých je většina společnosti notně unavena, ale hodnotný prezenční kongres.

            Při přípravě odborné náplně se podařilo navázat a potvrdit spolupráci s American Academy of Otolaryngology – Head and Neck Surgery Foundation. Poprvé v historii konání národních kongresů tak bude součástí kongresu tzv. Joint meeting s účas­tí špičkových amerických odborníků, kteří přednesou své příspěvky na aktuální témata a zúčastní se panelových diskusí. Takové privilegium, jež mají jen některé vybrané odborné akce v celé Evropě, posunuje kongres vysoko nad regionální úroveň. Máme radost, že Vás budeme moci uvítat v nejmodernějším kongresovém centru v České republice, které poskytuje nebývalý komfort a kvalitu. Cubex Centrum Praha však splňuje nejnáročnější kritéria i v mezinárodním měřítku a v soutěži 9th Global Eventex Award 2019 bylo zvoleno nejlepší novou kongresovou lokací na světě.

            Kongres se tak i symbolicky vrací po celé dekádě do Prahy, kde bylo poprvé v roce 2009 na kongresu organizovaném profesorem Janem Betkou použito nyní již osvědčené programové schéma. Kromě panelových diskusí s předními světovými odborníky, které budou probíhat v anglickém jazyce, představují další součásti programu instruktážní kurzy, kulaté stoly, volná sdělení a také posterové prezentace. Hlavními tématy letošního vrcholného setkání budou tentokrát spánková medicína a rinologie.

            Věřím, že si užijete nejen bohatý a kvalitní odborný program, ale také doprovodný program společenský, který využijeme k neformálním setkáním v přá­telské atmosféře.

Velice se těšíme na Vaši účast.

Za organizátory

MUDr. Jaroslav Kraus, Ph.D., LL.M., MBA
prezident kongresu

© 2019–2021 GUARANT International spol. s r. o.