Výbory

Organizační výbor

Prezident kongresu

MUDr. Jaroslav Kraus, Ph.D., LL.M., MBA (FTN Praha)

Čestný prezident kongresu

prof. MUDr. Jan Betka, DrSc., FCMA (1. LF UK, FN v Motole, Praha)

Členové organizačního výboru

Petr Ballek (Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov)

MUDr. Katarína Bubáková (FNKV Praha)

prof. MUDr. Jan Plzák, Ph.D. (1. LF UK, FN v Motole, Praha)

Vědecký výbor

Předseda vědeckého výboru

prof. MUDr. Jan Plzák, Ph.D. (1. LF UK, FN v Motole, Praha)

Členové vědeckého výboru – lékařská sekce

MUDr. Jaroslav Kraus, Ph.D., LL.M., MBA (FTN Praha)

doc. MUDr. Jan Bouček, Ph.D. (1. LF UK, FN v Motole, Praha)

as. MUDr. David Kalfeřt, Ph.D. (1. LF UK, FN v Motole, Praha)

as. MUDr. Michal Zábrodský, Ph.D. (1. LF UK, FN v Motole, Praha)

Členové vědeckého výboru – nelékařská sekce

MUDr. Tereza Haasová (Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov)

Mgr. Jitka Hovorková (1. LF UK, FN v Motole, Praha)

 

© 2019–2021 GUARANT International spol. s r. o.